VỀ CHÚNG TÔI

Định hướng của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo an toàn, cung cấp các sản phẩm giá trị gia tăng nhằm đáp ứng được nhu cầu đa dạng từ khách hàng. Chúng tôi hướng tới xây dựng một trạm dịch vụ hữu ích cho khách hàng, tập trung nhiều loại hình dịch vụ (One Stop Service) như môi giới mua bán xe cũ, Cho thuê xe, sửa chữa toàn bộ xe ⇒ Làm sạch nội thất & tráng phủ thân vỏ, Làm đẹp xe theo cách riêng mình (Up-Grade Shop), kinh doanh môi giới bảo hiểm…

Xem thêm >